Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Bydgoszczy

paszport bydgoszcz
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Bydgoszczy?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Bydgoszczy?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Bydgoszczy?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Bydgoszczy?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Bydgoszczy?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Adres:

ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

52 349 77 20, 52 349 77 21

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

52 349 77 20, 52 349 77 21

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-14:45
Wtorek: 8:00-17:45
Środa: 7:30-14:45
Czwartek: 7:30-14:45
Piątek: 7:30-14:45

biuro paszportowe bydgoszcz

Gdzie wyrobić paszport w Bydgoszczy?

W Bydgoszczy paszport można wyrobić w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a konkretnie w Oddziale Spraw Obywatelskich i Paszportów przy ul. Konarskiego 1-3. Przyjmowanie wniosków odbywa się w pokojach 206, 207, 208 i 240. Natomiast paszport można odebrać w pokoju 204.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport w Polsce można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym. Nie musi znajdować się on w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek o dokument.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Bydgoszczy?

Podstawowa opłata za paszport wynosi 140 zł. Jednak niektórym osoby mogą liczyć na ulgi w wysokości 50% lub 75%, a nawet całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/paszporty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Bydgoszczy?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Bydgoszczy?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Bydgoszczy można wnieść na kilka sposobów:

 • w punkcie paszportowym w momencie składania wniosku (karta płatnicza),
 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub przelewem w banku.

W tytule przelewu należy wpisać “opata paszportowa – imię i nazwisko (osoby składającej wniosek o wydanie paszportu).

Jak złożyć wniosek o paszport w Bydgoszczy?

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście w urzędzie. Nie można zrobić tego za pomocą internetu. Od 31 marca będzie możliwe składanie wniosków online o wydanie paszportu dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. 

Wyrobienie paszportu w Bydgoszczy – rezerwacja terminu

W celu złożenia wniosku o paszport, a także odbioru dokumentu, można dokonać internetowej rezerwacji do kolejki na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty. Na stronie określa się datę i czas wizyty, co pozwala uniknąć niepotrzebnego czekania w urzędzie.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Bydgoszczy?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Obecnie wydawana paszporty posiadają chip, na którym zapisane są dane, w tym wzór odcisku palców. Dlatego podczas składania wniosku urzędnik za pomocą elektronicznego czytnika pobiera odciski palców.

żarówka
Czy wiesz, że…

Pod koniec roku zmieniły się przepisy związane z wydawaniem paszportów. Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać papierowego wniosku – jego wersję cyfrową generuje urzędnik. Klient urzędu składa jedynie elektroniczny podpis za pomocą specjalnego urządzenia.

Po dokonaniu formalności klient otrzymuje od urzędnika potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu, na którym znajduje się między innymi numer wniosku. Dzięki niemu można sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru, a także odebrać paszport.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Bydgoszczy?

Zazwyczaj paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury wyjaśniającej czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podanie nr telefonu komórkowego lub adresu e-mail pozwala na otrzymanie powiadomienia o możliwości odbioru dokumentu.
 • Telefonicznie w biurze paszportowym w Bydgoszczy – nr tel. 52 349 77 20, 52 349 77 21.
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy za pomocą nr wniosku o wydanie paszportu.

Osoby, które nie chcą spędzić wiele czasu w urzędzie od samego rana mogą zarejestrować swoją wizytę w urzędzie na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju. Miejsce zamieszkania i województwo nie mają znaczenia.

Chciałbym złożyć wniosek o paszport online w Bydgoszczy – czy to możliwe?

Na nie. Osobiście trzeba stawić się w urzędzie. Jednak od 31 marca 2023 roku będzie możliwe złożenie wniosku online o paszport dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat. Rodzic lub opiekun musi mieć profil zaufany, możliwość złożenia podpisu elektronicznego bądź podpisu osobistego.

Czy rezerwacja w kolejce do urzędu w Bydgoszczy jest obowiązkowa?

Nie. Rezerwacja wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców jest dobrowolna zarówno w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu, jak i jego odbioru. Warto jednak zarezerwować termin, by niepotrzebnie nie czekać w urzędzie od rana.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia do paszporty musi być kolorowa, aktualna (do 6 miesięcy wstecz) oraz o wymiarach 35 x 45 mm. Zdjęcie musi mieć dobrą ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, z naturalnym odcieniem skóry, pozycja frontalna osoby przedstawionej na zdjęciu, kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami. Od niektórych powyższych wytycznych przewidziane są wyjątki.