Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Białymstoku

paszport białystok
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Białymstoku?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Białymstoku?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Białymstoku?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Białymstoku?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Białymstoku?

Dane kontaktowe Oddziału Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Adres:

ul. Bema 4
15-369 Białystok

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

85 74 26 591
477 112 413

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacje.bialystok.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:15-15:45
Wtorek: 7:45-15:15
Środa: 7:45-15:15
Czwartek: 7:45-15:15
Piątek: 7:45-15:15

biuro paszportowe w białymstoku

Gdzie wyrobić paszport w Białymstoku?

W stolicy województwa podlaskiego możesz wyrobić paszport w Oddziale Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Oddział ten znajduje się poza główną siedzibą Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Bema 4 w Białymstoku.

przykład
Uwaga!

Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Białymstoku?

Podstawowa opłata paszportowa dla osoby pełnoletniej wynosi 140 zł. Ulgi w wysokości 50% lub 75% tej kwoty lub całkowite zwolnienie z opłaty dotyczą niektórych osób – ich lista znajduje się poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Białymstoku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Białymstoku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Białymstoku można wnieść:

 • kartą płatniczą w Oddziale Paszportów,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa za [imię i nazwisko osoby, która będzie właścicielem paszportu]”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Białymstoku?

Aby złożyć wniosek o paszport, trzeba osobiście stawić się w urzędzie. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online, chociaż w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek składa się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wyrobienie paszportu w Białymstoku – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Białymstoku możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://rezerwacje.bialystok.uw.gov.pl/. Dokonanie rezerwacji nie jest konieczne – można po prostu przyjść do urzędu w wybranym dniu i pobrać bilet w kolejkomacie znajdującym się na parterze budynku.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Białymstoku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje wniosek i wprowadzi Twoje dane. Pobierze też odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego, a także podanie danych kontaktowych (telefonu i adresu mailowego).

żarówka
Warto wiedzieć

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Białymstoku?

Nowy paszport zostanie wydany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do Oddziału Paszportów w Białymstoku (numery telefonu: 85 74 26 591, 477 112 413).
 • Sprawdź status sprawy na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, tak termin wizyty w celu odebrania dokumentu można, choć nie trzeba zarezerwować przez internet na https://rezerwacje.bialystok.uw.gov.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Przykładowo, możesz złożyć wniosek o wydanie paszportu w Białymstoku, jeżeli tam mieszkasz, ale jesteś zameldowany w Suwałkach.

Czy wniosek o paszport w Białymstoku można złożyć online?

W tym momencie nie ma takiej możliwości – do złożenia wniosku o paszport konieczne jest osobiste stawiennictwo w urzędzie. Od 31 marca 2023 roku ma jednak pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem jest posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Białymstoku?

Rezerwacja terminu w Oddziale Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie jest obowiązkowa, ale możliwa. Do urzędu można przyjść bez rezerwacji, pobrać bilet w kolejkomacie i poczekać na swoją kolej. W celu uniknięcia kolejek zaleca się jednak wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę.

Czy wniosek o paszport może zostać odrzucony?

Tak. Organ wydający paszporty nie przyjmie wniosku m.in. gdy dołączone do niego zdjęcie nie spełnia wymogów, gdy odmówisz złożenia odcisków palców lub podpisu pod wnioskiem. Decyzja o odrzuceniu wniosku jest wydawana na piśmie.